Služby

NABÍZÍME VÁM

Společně nalezneme klasická i netradiční řešení a nové úhly pohledu, které nám pomohou z patové situace. Základem úspěšné spolupráce architekta s klientem je porozumění, hledání cílů a jejich dosažení. Vstřícný přístup architekta zaměřený na řešení Vámi předložených požadavků je samozřejmostí. Výsledná podoba projektu vychází z přání klienta. Společné posouzení možností a úskalí projektu nám zaručí kvalitní výsledek. Pojďme společně tvořit a pocítit radost z úspěšné spolupráce.

ZAJIŠŤUJEME PRO VÁS

- přizvání a spolupráce s projektanty technických částí

- kompletní projektovou dokumentaci ve všech fázích přípravy projektu

- inženýring a kontakt s úřady a dotčenými orgány                  

- sestavení rozpočtu a kontrolní nacenění

- příprava výběrového řízení na dodavatele stavby

- před zahájením realizace se stavba dále flexibilně řeší s dodavateli stavebních prací

- stavební dozory, autorské dozory, spolupráci při kolaudaci stavby

- řešení zahradních úprav a interiérů

 

Výstavba rodinných domů

Projekty rodinných domů patří i přes svůj zdánlivě malý rozsah k těm obtížnějším architektonickým úkolům. Předpokladem úspěšného a kvalitního návrhu je navázání důvěrného vztahu s klientem. To umožní pochopit jeho potřeby, přesně definovat jeho nároky i představy o bydlení, stávající zvyklosti, obyčeje, rituály.

Rekonstrukce, adaptace, vestavby

Rekonstrukce či adaptace je velmi náročný projekt a liší se od normálního projektu v mnoha směrech. Při rekonstrukci nestavíme na zelené louce, ale pracujeme již s postaveným objektem.Proto se Vám snažíme v rámci již existujících podmínek vyjít maximálně vstříc.